Ana Sayfa
Hakkımızda
Hizmetlerimiz
Fiyat Politikası
Gizlilik
İletişim
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2015 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilir. (2) 1/1/2015 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir. A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2016 tarihine kadar uygulanır. B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 28.530,669 ile çarpılır. C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 23.722,723 ile çarpılır. D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanır. Yıllar 2015 yılında uygulanacak katsayılar Yıllar 2015 yılında uygulanacak katsayılar 53den önceki yıllar 2.025.905,453 1988 4.220,926 1954 1.827.378,325 1989 2.560,687 1955 1.618.384,703 1990 1.553,211 1956 1.325.886,542 1991 996,658 1957 1.159.905,791 1992 598,499 1958 1.060.991,824 1993 361,034 1959-1966 901.280,034 1994 216,307 1967 817.674,944 1995 98,320 1968 750.578,602 1996 54,474 1969 714.996,286 1997 27,982 1970 667.287,128 1998 16,214 1971 600.351,914 1999 10,466 1972 508.799,610 2000 6,329 1973 450.086,698 2001 5,170 1974 334.056,490 2002 3,124 1975 266.391,243 2003 2,399 1976 227.216,630 2004 2,069 1977 166.665,825 2005 1,853 1978 119.180,955 2006 1,748 1979 88.242,166 2007 1,559 1980 41.219,608 2008 1,464 1981 28.530,669 2009 1,337 1982 23.722,723 2010 1,304 1983 20.621,615 2011 1,211 1984 16.497,950 2012 1,232 1985 11.373,002 2013 1,173 1986 8.237,211 2014 1,073 1987 6.349,021 2015 1,000 (3) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. a) 12/2/2004 tarihli ve 25371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2004 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ, b) 12/2/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2005 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ, c) 12/3/2006 tarihli ve 26106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2006 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ, ç) 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2007 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ, d) 19/2/2008 tarihli ve 26792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2008 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ, e) 27/2/2009 tarihli ve 27154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2009 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ, f) 1/4/2010 tarihli ve 27539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2010 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ, g) 28/4/2011 tarihli ve 27918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2011 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ, ğ) 28/4/2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2012 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ, h) 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2013 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ, ı) 6/5/2014 tarihli ve 28992 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2014 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ. Tebliğ olunur.